2022
Drusilla Barrett

Eetik

Eetik lahendab spermadoonori konfidentsiaalsuse küsimuse liiga kiiresti doonori ja panga kasuks (2. okt). Näib selge, et igasugune tõeliselt eetiline seisukoht selles küsimuses peaks väga kõrgeks prioriteediks seadma lapse ja vanema õiguse saada lapse arstiabi jaoks geneetilist teavet. Põhiline ja oluline probleem on aga spermadoonorluse protsess ja kõik selle tagajärjed, millest mõned, näiteks käesolev, eiravad eetilisi lahendusi. Richard Lieser Tulsa